dnes je 20.4.2024

Input:

213/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se platnost vládní nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska

č. 213/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 2. prosince 1947,
jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7, odst. 1 a 6, § 9, odst. 1 a § 17, odst. 3 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona) a podle § 11 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státního zřízenectva (služební pragmatiky):
§ 1.
(1) Platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby, se rozšiřuje na území Slovenska.
(2) U zaměstnanců soudů a justičních úřadů na Slovensku rozhoduje o prominutí nedostatku vzdělání, předepsaného v příloze k vládnímu nařízení č. 132/1931 Sb. ve znění vládního nařízení č. 46/1946 Sb. pro úředníky vyšší pomocné soudní služby a úředníky soudní kancelářské služby, ministr spravedlnosti na návrh pověřence spravedlnosti.
§ 2.
Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem 14. března 1946; provede je ministr spravedlnosti.
 
Gottwald v. r.
Dr. Kočvara v. r.
Tymeš v. r.
Masaryk v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Dr. Pietor v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Clementis v. r.
Lichner v. r.