dnes je 26.9.2023

Input:

214/1946 Sb.,

č. 214/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 27. listopadu 1946,
kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.
V dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven, se opravují tyto chybné citace:
a) v § 4, odst. 3 citace „[odst. 1, písm. e)]“ na „[odstavec 2, písm. e)]“,
b) v § 19, odst. 1 citace „(§ 17, odst. 2)“ na „(§ 18, odst. 2)“ a citace „(§ 17, odst. 3)“ na „(§ 18, odst. 3)“.
 
Nosek v. r.