dnes je 2.10.2023

Input:

215/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi republikou Československou a republikou Francouzskou, podepsané v Paříži dne 12. října 1948

č. 215/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničních věcí
ze dne 11. srpna 1949
o Úmluvě o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem mezi republikou Československou a republikou Francouzskou, podepsané v Paříži dne 12. Října 1948.
Mezi republikou Československou a republikou Francouzskou byla v Paříži dne 12. října 1948 sjednána Úmluva o sociální bezpečnosti s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem. Úmluva s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem byla ratifikována presidentem republiky dne 15. února 1949.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 17. června 1949. Podle svého článku 33 nabyla Úmluva s Dodatkovou dohodou, Zvláštním a Závěrečným protokolem účinnosti prvním dnem měsíce, jenž následoval po výměně ratifikačních listin, t. j. dne 1. července 1949.
Text této Úmluvy, Dodatkové dohody, Zvláštního a Závěrečného protokolu se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1*)
 
Dr.Clementis v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1*Na straně 343.