dnes je 5.7.2022

Input:

215/2022 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto

215/2022 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. júna 2022
o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 650. výročia povýšenia Skalice na slobodné kráľovské mesto (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b) Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c) Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1 000.

2. Vzhľad zberateľskej euromince
a) Na líci zberateľskej euromince je vyobrazená Rotunda svätého Juraja v kompozícií s autografom gotickej listiny, ktorou kráľ Albrecht I. potvrdzuje Skalici staršie výsady mesta. V spodnej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. V hornej časti mincového poľa je v opise názov štátu „SLOVENSKO“, letopočet „2022“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami. Pod názvom štátu je v dvoch riadkoch nominálna hodnota „10 EURO“.
b) Na rube zberateľskej euromince je silueta dobovej podoby mesta Skalica doplnená o historickú pečať mesta. V hornej časti je v opise nápis „SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTO“. V ľavej spodnej časti mincového poľa je názov mesta „SKALICA“ a pod ním letopočet „1372“. Štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha sú v pravej spodnej časti.
c) Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „• SKALICA - SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTO - 1372“.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: august 2022
 
Peter Kažimír v. r.