dnes je 21.4.2024

Input:

217/1948 Sb., Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku, platné do 27.9.1948

č. 217/1948 Zb.
[zrušené č. 222/1948 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 23. srpna 1948
o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku.
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.:
§ 1.
(1) Pro brance odvedené v roce 1948 stanoví se jako nástupní termín do presenční služby a do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy 1. říjen 1948.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro brance odvedené dříve, kteří pro odklad presenční služby nebo pro odsunutí vojenského výcviku nastoupí do presenční služby nebo do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy v roce 1948.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje
a) na jednu polovinu branců odvedených v roce 1948 vtělených k letectvu, s výjimkou branců, kteří podle svého vzdělání mohou býti určeni do škol pro důstojníky v záloze,
b) na lékaře a magistry farmacie.
(4) Branci budou povoláni k nástupnímu termínu uvedenému v odstavci 1 jednotlivě svolávacími lístky.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
arm. gen. Svoboda v. r.