dnes je 7.12.2023

Input:

22/1956 Sb., Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires

č. 22/1956 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 28. května 1956
o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires.
V Buenos Aires byla dne 22. prosince 1952 sjednána Mezinárodní úmluva o telekomunikacích, která podle svého článku XXII zrušuje a ve stycích mezi smluvními vládami nahrazuje Mezinárodní úmluvu o telekomunikacích sjednanou dne 2. října 1947 v Atlantic City a vyhlášenou pod č. 18 Sbírky zákonů z roku 1949.
Mezinárodní úmluva o telekomunikacích ze dne 22. prosince 1952, která nabyla podle článku L účinnosti dne 1. ledna 1954, byla dne 5. března 1956 ratifikována presidentem republiky s výhradou k jejímu článku XII a ratifikační listina byla dne 17. dubna 1956 uložena prostřednictvím švýcarské vlády u generálního tajemníka Mezinárodní unie telekomunikací v Ženevě. Podle svého článku XV nabyla tedy účinnosti pro Československou republiku dne 17. dubna 1956.
Český překlad této úmluvy spolu se zněním výhrady Československé republiky k jejímu článku XII byl vydán ministerstvem spojů pod názvem „Mezinárodní úmluva o telekomunikacích (Buenos Aires 1952)“. Seznam zemí vázaných touto úmluvou bude uveřejněn ve Věstníku ministerstva spojů.
 
David v. r.