Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

22/2019 F.s., Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018885/2019-721 o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

22/2019 F.s.
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/018885/2019-721
o vydaní opravy k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydalo opravu k poučeniu na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (MF/14001/2019-721) v tomto znení:
V tabuľke E poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby riadok 6 znie:
„V riadku 6 sa uvedie
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore