dnes je 21.5.2024

Input:

220/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících

č. 220/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. listopadu 1946,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
Čl. I.
Vládní nařízení č. 16/1927 Sb. ve znění předpisů je měnících a doplňujících se mění a doplňuje takto:
1. § 2 se mění a zní takto:
§ 2.
Řemeslnické kategorie.
V telekomunikační službě stavební a udržovací, v dílenské a automobilové službě Československé pošty nebo Poštovní spořitelny se používá k řemeslnickým úkonům těchto kategorií zaměstnanců:
kategorie mechaniků (vrchní mechanikové, mechanikové),
kategorie montérů (vrchní montéři, montéři),
kategorie dílenských (vrchní dílenští, dílenští),
kategorie řidičů automobilů (vrchní řidiči automobilů, řidiči automobilů).
2. § 3, odst. 1 se mění a zní takto:
(1) Služební místa řemeslníků se systemisují v rámci stanovené normální potřeby sil ve dvou platových stupnicích, a to:
 
v platové stupnici
I.
II.
vrchní mechanikové,
mechanikové,
vrchní montéři,
montéři,
vrchní dílenští,
dílenští,
vrchní řidiči automobilů,
řidiči automobilů.
3. § 4 se mění a zní takto:
Řemeslníkem může býti ustanoven jen československý státní občan, jenž
1. dovršil nejméně 18. rok věku,
2. je způsobilý, upotřebitelný a důvěryhodný,
3. je úplně znalý českého nebo slovenského jazyka tak, že je s to, aby samostatně a i ve věci správně službu konal a se stranami jednal,
4. má vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola,
5. s prospěchem absolvoval příslušnou učňovskou školu a řádně se vyučil, a to, pokud jde o služební místo v kategorii
a) mechaniků, v živnosti mechanické (zejména v oboru elektromechanickém) nebo v živnosti elektrotechnické,
b) montérů, v živnosti zámečnické (zejména v oboru strojního zámečnictví) nebo v živnosti mechanické (v oboru elektromechanickém) nebo v živnosti elektrotechnické,
c) dílenských, v živnosti potřebné pro pracovní obor, v němž se uprázdněné služební místo obsazuje (v živnosti truhlářské, sedlářské, lakýrnické, nebo v některé živnosti v oboru kovopracovnickém, stavebním a pod.),
d) řidičů automobilů, v živnosti zámečnické, a to v oboru strojního zámečnictví nebo jako automontér, a vedle toho obdržel úřední průkaz o výkonu zkoušky způsobilosti k řízení osobních a nákladních automobilů (vůdčí list).
4. § 6, odst. 4 a 6 se mění a zní takto:
(4) Pro čekatele na služební místa zařaděná do II. platové stupnice se stanoví čekatelská doba čtyřmi roky.
(6) Služební místa systemisovaná v I. platové stupnici se propůjčují povýšením (§ 27) ze II. platové stupnice.
5. V § 17, odst. 1 se vypouštějí ustanovení