dnes je 13.6.2024

Input:

221/1946 Sb., Vládní nařízení, jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb. o úřednických kategoriích a úředních titulech a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech

č. 221/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. listopadu 1946,
jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4, odst. 3, § 5, odst. 2, § 7, odst. 1, § 9, odst. 1, § 17, odst. 3 a § 21, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle § 11 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státního zřízenectva (služební pragmatiky):
§ 1.
Příloha vládního nařízení č. 103/1927 Sb. se doplňuje takto:
 
V oboru státní správy
ve služební třídě
se zřizují kategorie úředníků služby
pro služební obor (úřad, ústav)
a předepisuje se pro ustanovení na služební místo zásadně jako předběžné vzdělání
Titulový přídomek podle § 10, případně zvláštní úřední titul podle § 7 odst. 1 písm. e)
Do kategorie se převádějí podle § 3 úředníci
Ministerstvo pošt
IV
nižší pomocné technické
ministerstvo
vyšší předběžné vzdělání než podává obecná škola
pomocné technické služby
 
ředitelství pošt, poštovní hospodářská ústředna
telegrafní stavební úřady poštovní úřady
poštovní spořitelna
§ 2.
Příloha vládního nařízení č. 132/1931 Sb. se doplňuje takto:
 
V oboru státní správy
(resortu)
ve služební třídě
v kategorii úřednické služby
se stanoví zvláštní podmínky pro
1. ustanovení
a) čekatelem
b) úředníkem
 
 
 
2. povýšení
 
Ministerstvo pošt
IV
nižší technické
1.
a) vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola, vyučení potřebnému řemeslu odpovídající odborné služby v oboru ministerstva pošt
b)
 
 
 
 
úspěšný výkon ustanovovací zkoušky z nižší pomocné technické služby v oboru ministerstva pošt;
od této zkoušky jsou osvobozeni zaměstnanci, kteří s prospěchem vykonali nebo nejpozději do konce roku 1947 vykonají odbornou zkoušku řemeslnickou (§ 7 odst. 2 vlád. nař. č. 16/1927 Sb.) podle předpisů platných 1. července 1946.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1946 a provede je ministr pošt.
 
Dr. Zenkl v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ing. Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Franek v. r.
Lichner v. r.