dnes je 13.6.2024

Input:

226/1948 Sb., Vyhláška o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not dne 27. listopadu 1947

č. 226/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 18. září 1948
o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not ze dne 27. istopadu 1947
Obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu 1947 a uvedená se souhlasem presidenta republiky v prozatímní platnost podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vládní vyhláškou ze dne 26. února 1948, č. 86 Sb., byla dne 20. července 1948 schválena Národním shromážděním a dne 6. září 1948 byla ratifikována presidentem republiky.
 
Dr. Clementis v. r.