Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

234/2018 Z.z., Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uzatvorení reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa vrátane ich dodatkov

234/2018 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9a ods. 6 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 26. júla 2018 oznámené tieto reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa vrátane ich dodatku:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2017 - 2019 uzatvorená 21. apríla 2017 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky v znení Dodatku č. 1 s účinnosťou od 1. mája 2017 do 30. apríla 2019 je reprezentatívna v odvetví označenom na úrovni skupiny 23.1 - výroba skla a výrobkov zo skla a 23.9 - výroba brúsnych výrobkov a nekovových minerálnych výrobkov
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore