dnes je 19.4.2024

Input:

240/1946 Sb., Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou

č. 240/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti
ze dne 29. listopadu 1946
o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakouskouherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou.
Podle § 4, odst. 1 vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č. 9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakouskouherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou, ustanovuji, že se platnost tohoto vládního nařízení končí dnem 31. prosince 1946.
 
Dr. Drtina v. r.