dnes je 2.10.2023

Input:

243/1948 Sb., Vyhláška o Úmluvě a ujednáních sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. světovém poštovním kongresu

č. 243/1948 Zb.
[zrušené č. 5/1954 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 19. října 1948
o Úmluvě a ujednaných sjednaných v Paříži dne 5. července 1947 na XII. Světovém poštovním kongresu.
Podle § 1, písm. e) zákona ze dne 21. července 1948, č. 214 Sb., o sbírkách zákonů vyhlašuji:
Dne 5. července 1947 byly na XII. Světovém poštovním kongresu v Paříži sjednány tyto akty:
1. Světová poštovní úmluva se závěrečným protokolem, prováděcím řádem a ustanoveními o letecké dopravě listovní pošty se závěrečným protokolem k těmto ustanovením;
2. Ujednání o cenných psaních a cenných krabicích se závěrečným protokolem a prováděcím řádem;
3. Ujednání o poštovních balících se závěrečným protokolem, prováděcím řádem a ustanoveními o letecké dopravě poštovních balíků se závěrečným protokolem k těmto ustanovením;
4. Ujednání o zásilkách na dobírku s prováděcím řádem;
5. Ujednání o poštovních poukázkách s prováděcím řádem a dodatkem o službě cestovních bonů poštovních;
6. Ujednání o poštovních převodech s prováděcím řádem;
7. Ujednání o poštovních příkazech s prováděcím řádem
8. Ujednání o předplácení novin a časopisů poštou s prováděcím řádem.
Úmluva a ujednání byly dne 25. června 1948 ratifikovány presidentem republiky a ratifikační listiny uloženy dne 30. srpna 1948 u vlády francouzské. mezinárodní účinnost Úmluvy a ujednání se počítá ode dne 1. července 1948.
Překlad původního (francouzského) textu ratifikovaných aktů byl uveřejněn pod názvem „Úmluva a ujednání světové poštovní unie (Paříž 1947)“ jako samostatná část č. 31 Věstníku ministerstva pošt ze dne 29. června 1948.
Do francouzského textu těchto aktů bude možno na požádání nahlédnouti u poštovních úřadů. Seznam zemí, osad atd., vázaných Úmluvou a ujednáními, byl uveřejněn v příloze k č. 45 Věstníku ministerstva pošt ze dne 5. října 1948.
 
Dr. Clementis v. r.