dnes je 25.2.2024

Input:

25/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží

č. 25/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 15. února 1963
o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží
Dne 2. července 1962 byly odevzdány generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů listiny o přístupu Československé socialistické republiky
1. k Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících sjednané v Ženevě dne 14. prosince 1956, s výhradou k článku 9, obsahujícímu ustanovení o řešení sporů,
2. k Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě sjednané v Ženevě dne 18. května 1956, s výhradou k článku 10, obsahujícímu ustanovení o řešení sporů a
3. k Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží sjednané v Ženevě dne 14. prosince 1956, s výhradou k článku 9, obsahujícím ustanovení o řešení sporů.
Uvedené Úmluvy vstoupily pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 30. září 1962. Znění Úmluv spolu s českým překladem je k nahlédnutí na ministerstvu zahraničních věcí.
 
David v. r.