dnes je 9.12.2023

Input:

25/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o zrušení Dohod o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách uzavřených mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky

č. 25/1965 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 29. ledna 1965
o zrušení Dohod o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách uzavřených mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky
Vzájemnou výměnou nót mezi vládou Československé socialistické republiky a vládami Bulharské lidové republiky, Svazu sovětských socialistických republik a Maďarské lidové republiky bylo dosaženo dohody o tom, že v souvislosti s uzavřením Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik sjednané v Berlíně dne 5. července 1962, která vstoupila na základě svého článku 14, odstavce 3 v platnost dne 8. května 1963 (č. 28/1964 Sb.) se ruší platnost:
1. Dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví podepsané v Sofii dne 30. dubna 1957 (č. 61/1957 Sb.);
2. Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví podepsané v Praze dne 1. dubna 1958 (č. 55/1958 Sb.);
3. Dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví podepsané v Budapešti dne 8. května 1958 (č. 79/1958 Sb.).
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.