dnes je 8.12.2023

Input:

25/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy

č. 25/1968 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. ledna 1968
o Úmluvě o usnadnění mezinárodní námořní dopravy
Dne 9. dubna 1965 byla v Londýně sjednána Úmluva o usnadnění mezinárodní námořní dopravy.
Listina o přístupu Československé socialistické republiky k této Úmluvě byla uložena u generálního tajemníka Mezivládní námořní poradní organizace (IMCO), depozitáře Úmluvy, dne 19. prosince 1966.
Úmluva vstoupila v platnost na základě svého článku XI dnem 5. března 1967. Tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.
Do Úmluvy lze nahlédnout na ministerstvu dopravy nebo na ministerstvu zahraničních věcí.
 
David v. r.