dnes je 17.4.2024

Input:

25/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa uzatvorených medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže, medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota a Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu, medzi Asociáciou vodárenských spoločností a Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA

25/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 18. januára 2023 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2023 z 22. decembra 2022 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2023 z 22. decembra 2022 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a
Odborovým zväzom hasičov a Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry.
3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2023 z 22. decembra 2022 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2023 z 22. decembra 2022 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky

a
Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.
5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2023 - 2025 uzatvorená 20. decembra 2022 medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota

a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.
6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike na rok 2023 uzatvorená 14. decembra 2022 medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.