dnes je 21.4.2024

Input:

250/1948 Zb., Vyhláška o opravě tiskových chyb v zákoně ze dne 18. prosince 1947, č. 216 Sb., o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech

250/1948 Zb.
Vyhláška Ministerstva vnútra
zo dňa 16. novembra 1948
o oprave tlačových chýb v zákone zo dňa 18. decembra 1947, č. 216 Sb., o služobnom príjme a mzde štátnych a niektorých iných verejných zamestnancov, povolaných k prezenčnej službe alebo vojenskému výcviku v niektorých nástupných termínoch.
V zákone č. 216/1947 Sb. sa opravujú tieto tlačové chyby:
a) v § 2, ods. 6 a 7 citácia „odstavce 3“ na „odstavce 4“,
b) v § 3 citácia „§ 2, odst. 2 nebo 4“ na „§ 2, odst. 3 nebo 5“.
 
Za ministra:
Adamec v. r.