Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

251/2020 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia Správnej rady Európskej patentovej organizácie

251/2020 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie z 28. mája 2020 v Mníchove bolo dočasne pozastavené uplatňovanie pravidla 51 ods. 2 Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) (oznámenie č. 47/2008 Z. z.), týkajúceho sa príplatku podľa článku 2 ods. 1 bodu 5 Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z., oznámenie č. 64/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 117/2012 Z. z., oznámenie č. 69/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 239/2016 Z. z., oznámenie č. 256/2018 Z. z., oznámenie č. 12/2020 Z. z., oznámenie č. 58/2020 Z. z. a oznámenie č. 59/2020 Z. z.).
Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1. júna 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudlo platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júna 2020.
ROZHODNUTIE SPRÁVNEJ RADY EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE
z 28. mája 2020,
ktorým sa dočasne pozastavuje uplatňovanie pravidla 51 ods. 2 Európskeho patentového dohovoru, týkajúceho sa príplatku podľa článku 2 ods. 1 bodu 5 Poplatkového poriadku
SPRÁVNA RADA EURÓPSKEJ PATENTOVEJ ORGANIZÁCIE,
s ohľadom na Európsky patentový dohovor (ďalej len „EPD“), najmä čl. 33 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. d),
na návrh prezidenta Európskeho patentového úradu,
s ohľadom na stanovisko Rozpočtového a finančného výboru,
s ohľadom na mimoriadnu
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore