dnes je 22.2.2024

Input:

254/1946 Sb., Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek

č. 254/1946 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 20. prosince 1946
o lhůtě k podávání žádosti o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek.
Podle § 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2. srpna 1945, č. 33 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, stanovím:
§ 1.
Nerozvedení manželové československých státních občanek, jejichž sňatek byl uzavřen před 16. březnem 1939, mohou v době od 1. ledna 1947 do 30. června 1947 žádati o vrácení československého státního občanství, jehož pozbyli podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb.
§ 2.
Žádosti podané před počátkem lhůty stanovené v § 1 se považují za nepodané.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1947.
 
Nosek v. r.