dnes je 17.4.2024

Input:

255/1948 Sb., Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou not v Oslo dne 4. března 1948

č. 255/1948 Zb.
[zrušené č. 33/1969 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 19. října 1948
o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané výměnou v Oslo dne 4. března 1948.
Obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednaná výměnou not v Oslo dne 4. března 1948 a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 156 Sb., v prozatímní platnost podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, byla dne 20. července 1948 schválena Národním shromážděním a dne 6. září 1948 ratifikována presidentem republiky.
 
Dr. Clementis v. r.