dnes je 17.4.2024

Input:

256/1948 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o dodatkové dohodě k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsané v Praze dne 10. dubna 1948, platné do 22.1.1997

č. 256/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 19. října 1948
o dodatkové dohodě k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsané
v Praze dne 10. dubna 1948.
Dodatková dohoda k obchodní a plavební smlouvě československo-jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, podepsaná v Praze dne 10. dubna 1948 a uvedená se souhlasem presidenta republiky vládní vyhláškou ze dne 30. dubna 1948, č. 155 Sb., v prozatímní platnost podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, byla dne 20. července 1948 schválena Národním shromážděním a dne 6. září 1948 ratifikována presidentem republiky. Její schválení bylo notifikováno jihoslovanské vládě dne 1. října 1948, kterýmžto dnem vstoupila podle svého znění v mezinárodní platnost.
 
Dr. Clementis v. r.