dnes je 21.5.2024

Input:

258/1948 Sb., Vyhláška o Dodatkovém protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaném v Londýně dne 17. července 1947

č. 258/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. října 1948
o Dodatkovém protokolu k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, sjednaném v Londýně dne 17. července 1947.
V Londýně byl dne 17. července 1947 podepsán Dodatkový protokol k londýnské Dohodě o německých patentech ze dne 27. července 1946, č. 75 Sb. z roku 1947.
President republiky ratifikoval dne 31. března 1948 tento Dodatkový protokol.
Dodatkovým protokolem jsou vázány státy, jež jej podepsaly a jejichž podpisy jsou uvedeny v textu tohoto protokolu uveřejněném v příloze ke Sbírce zákonů.1)
 
Dr. Clementis v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 7.