dnes je 26.2.2024

Input:

26/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku

č. 26/1945 Zb.
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 9. července 1945
o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji :
§ 1.
Zákon ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku, se zrušuje.
§ 2.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Jeho provedením se pověřují předseda vlády a ministr spravedlnosti.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Stránský v. r.