dnes je 21.4.2024

Input:

267/1949 Sb., Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví, platné do 31.12.1952

č. 267/1949 Zb.
[zrušené č. 66/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1949
o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Za sídlo nejvyššího soudu se stanoví Praha.
§ 2.
Pro veškeré řádné soudy v republice Československé platí doba od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1951 za dobu jejich nové organisace podle § 141 odst. 2 ústavy.
§ 3.
V dosavadních úředních titulech soudců z povolání u krajských soudů, státního soudu, nejvyššího soudu a správního soudu nahrazuje se označení „president“ nebo „vicepresident“ označením „předseda“ nebo „náměstek předsedy“.
§ 4.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950 s výjimkou ustanovení § 3, jež nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej předseda vlády a ministr spravedlnosti.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Čepička v. r.