dnes je 21.7.2024

Input:

268/1948 Zb., Vyhláška o opravě tiskové chyby v částce 52. slovenského vydání Sbírky zákonů a nařízení

268/1948 Zb.
Vyhláška Ministerstva vnútra
zo dňa 13. decembra 1948
o oprave tlačovej chyby v čiastke 52. slovenského vydania Sbierky zákonov a nariadení.
V čiastke 52. slovenského vydania Sbierky zákonov a nariadení sa opravuje dátum vydania „9. mája 1948“ na „9. júna 1948“.
 
Za ministra:
Adamec v. r.