dnes je 8.12.2023

Input:

27/1948 Sb., Vyhláška o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín

č. 27/1948 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 9. března 1948
o dohodě o vyclívání jihoslovanských vín.
Dohoda o vyclívání jihoslovanských vín, sjednaná dne 15. listopadu 1946 mezi generálním sekretářem ministerstva zahraničních věcí republiky Československé a velvyslancem Federativní lidové republiky Jugoslavie v Praze a uvedená se souhlasem presidenta republiky v prozatimní platnost podle čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., vládní vyhláškou ze dne 11. prosince 1946, č. 226 Sb., byla dne 12. února 1947 schválena ústavodárným Národním shromážděním a dne 31. prosince 1947 byla ratifikována presidentem republiky.
Ratifikace této dohody presidentem republiky byla notifikována vládě Federativní lidové republiky Jugoslavie dne 17. února 1948 a tímto dnem nabyla dohoda podle svého ustanovení mezinárodní účinnosti.
 
Masaryk v. r.