dnes je 25.2.2024

Input:

27/1966 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, platné do 31.8.1980

č. 27/1966 Zb.
[zrušené č. 39/1980 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 27. dubna 1966
o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
Ministerstvo školství a kultury stanoví podle § 57 odst. 6 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách (dále jen „zákon“):1)
§ 1
(1) Absolventům lékařského studia, absolventům vysokých škol technického, ekonomického a zemědělského směru a absolventům studia malířství, sochařství a architektury na vysokých školách uměleckého směru, kteří ukončili studium před účinností zákona, pokud již v těchto oborech nedosáhli akademického titulu nebo stavovského označení podle dřívějších předpisů, se přiznávají tyto tituly:
a) absolventům lékařského studia titul „doktor medicíny“ (ve zkratce „MUDr.“);
b) absolventům vysokých škol technického, ekonomického a zemědělského směru s výjimkou absolventů veterinárního studia tituly „inženýr“, popřípadě „inženýr architekt“ (ve zkratce „Ing“, popřípadě „Ing. arch.“);
c) absolventům veterinárního studia titul „doktor veterinářství“ (ve zkratce „MVDr.“);
d) absolventům studia malířství, sochařství a architektury na vysokých školách uměleckého směru tituly „akademický malíř“, „akademický sochař“, „akademický architekt“.
(2) Za akademické tituly podle dřívějších předpisů ve smyslu odstavce 1 se považují tyto tituly: „doktor medicíny“ (ve zkratce „MUDr.“), „doktor zubního lékařství“ (ve zkratce „MSDr.“), „doktor veterinářství“ (ve zkratce „MVDr.“), „akademický malíř“, „akademický sochař“ a „akademický architekt“; za stavovská označení se považují tato označení: „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“) a „inženýr architekt“ (ve zkratce „Ing. arch.“).
§ 2
(1) Absolventům vysokých škol universitního směru s výjimkou absolventů lékařského studia a absolventům uměleckého směru s výjimkou absolventů studia malířství, sochařství a architektury, kteří ukončili studium před účinností zákona, pokud již v těchto oborech nedosáhli akademického titulu podle dřívějších předpisů, přiznávají vysoké školy tituly „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“) nebo „doktor přírodovědy“ (ve zkratce „RNDr.“), nebo „doktor filosofie“ (ve zkratce „PhDr.“). Tituly se přiznávají po složení předepsané rigorosní zkoušky podle vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) (dále jen „rigorosní řád“), nebo po zkráceném rigorosním řízení (§ 5).
(2) Za akademické tituly podle dřívějších předpisů ve smyslu odstavce 1 se považují tyto tituly: „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“), „doktor přírodovědy“ (ve zkratce „RNDr.“), „doktor filozofie“ (ve zkratce „PHDr.“), „magistr farmacie“ (ve zkratce „MrPH“ nebo „PhMr.“), „doktor farmacie“ (ve zkratce „DrPH.“), „doktor pedagogiky“ (ve zkratce „Dr.paed.“), „doktor sociálních věd“ (ve zkratce „RSDr.“).
§ 3
(1) Absolventům vysokých škol univerzitního směru s výjimkou lékařského studia a absolventům vysokých škol uměleckého směru s výjimkou absolventů studia malířství,