dnes je 9.12.2023

Input:

29/1956 Sb., Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, platné do 19.8.1977

č. 29/1956 Zb.
[zrušené č. 59/1977 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 28. června 1956
o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu.
Dne 6. září 1955 byla v Praze sjednána Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu.
Vláda Úmluvu schválila dne 23. listopadu 1955. Podle svého článku 15 nabyla Úmluva platnosti dnem 22. dubna 1956 výměnou nót obou vlád o jejím schválení.
České znění Úmluvy se vyhlašuje v příloze ke Sbírce zákonů.1)
 
David v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 9.