dnes je 16.4.2024

Input:

29/1957 Sb., Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954

č. 29/1957 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 8. dubna 1957
o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954.
Na základě usnesení osmého zasedání Shromáždění Mezinárodní organisace pro civilní letectví byly dne 14. června 1954 v Montrealu sepsány Protokol o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví.
Protokoly byly ratifikovány presidentem republiky dne 11. února 1957 a ratifikační listina byla uložena u Mezinárodní organisace pro civilní letectví dne 21. února 1957. Týmž dnem nabyly Protokoly účinnosti pro Československou republiku.
Kromě Československé republiky jsou těmito Protokoly vázány až posud tyto státy: Afghanistan, Argentina, Australie, Belgie, Bolivie, Ceylon, Dánsko, Dominikánská republika, Egypt, Ethiopie, Filipiny, Finsko, Honduras, Indie, Indonesie, Irak, Irsko, Island,Japonsko, Jihoafrická unie, Kanada, Laos, Libye, Lucembursko, Mexiko, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Pakistan, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené státy americké, Syrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Velká Britannie, Venezuela; Protokoly ratifikovaly také kuomintanské úřady na Tajvanu.
Do znění Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, sepsaných dne 14. června 1954, lze nahlédnout v archivu ministerstva zahraničních věcí.
David v. r