dnes je 21.7.2024

Input:

291/1949 Sb., Vyhláška o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949

č. 291/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. listopadu 1949
o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou,
podepsané v Helsinki dne 6. května 1949.
Mezi republikou Československou a republikou Finskou byla v Helsinki dne 6. května 1949 sjednána Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků. Byla schválena Národním shromážděním dne 13. července 1949 a presidentem republiky byla ratifikována dne 31. října 1949.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 16. listopadu 1949, kterýmžto dnem nabyla tato dohoda podle svého článku 5 účinnosti.
Znění této dohody a její překlad se vyhlašují v příloze k Sbírce zákonů.1)
 
Široký v. r.
 
za ministra Dr. Clementise.

Poznámky pod čiarou
1Na straně 883.