dnes je 20.7.2024

Input:

292/1949 Sb., Vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu

č. 292/1949 Zb.
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 1949
o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu.
Podle § 1 zákona ze dne 22. února 1949, č. 66 Sb., o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 18. října 1949 a se souhlasem presidenta republiky provádějí se níže uvedené mezinárodní úmluvy předtím, než s nimi vysloví souhlas Národní shromáždění:
a) Protokol ze dne 10. října 1949 o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu s účinností od 1. ledna 1950, při čemž ministr financí v dohodě s ministry zahraničních věcí a zahraničního obchodu stanoví a ve Sbírce zákonů vyhlásí, které z celních ústupků obsažených v příloze A, listině X ( Československo) tohoto protokolu a kterým dnem nabývají účinnosti,
b) Protokol ze dne 13. srpna 1949, jímž se pozměňuje článek XXVI Všeobecné dohody o clech a obchodu, s účinností ode dne podpisu,
c) Protokol ze dne 13. srpna 1949, jímž se nahrazuje listina I (Austrálie) Všeobecné dohody o clech a obchodu, s účinností ode dne podpisu,
d) Protokol ze dne 13. srpna 1949, jímž se nahrazuje listina VI (Ceylon) Všeobecné dohody o clech a obchodu, s účinností ode dne podpisu,
e) Třetí protokol ze dne 13. srpna 1949 o opravách k Všeobecné dohodě o clech a obchodu s účinností ode dne podpisu,
f) První protokol ze dne 13. srpna 1949 o změnách Všeobecné dohody o clech a obchodu s účinností ode dne podpisu.
V příloze Sbírky zákonů1) se uveřejňují v anglickém i francouzském původním znění jakož i v překladu rámcové části všech výše uvedených úmluv a v původním znění anglickém jakož i v překladu příloha Protokolu uvedeného pod písm. a) listina X-Československo; jinak původní znění všech úmluv byla vydána Spojenými národy, Lake Succes, New York.
 
Zápotocký v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 886.