Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

293/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu

293/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 19. septembra 2019,
ktorou sa ustanovujú podmienky a rozsah náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 43a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2019 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1) Náhrada zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu zahŕňa zvýšené náklady na cestovné a ubytovanie.
(2) Výška náhrady zvýšených výdavkov hosťujúceho sudcu sa určuje podľa vzdialenosti medzi miestom trvalého pobytu hosťujúceho sudcu a sídlom okresného súdu, na ktorom hosťujúci sudca vykonáva funkciu sudcu.
(3) Na účely určenia vzdialenosti podľa odseku 2 je rozhodujúca najkratšia vzdialenosť po pozemných komunikáciách v Slovenskej republike.
(4) Na účely tejto vyhlášky sa za sídlo Okresného súdu Bratislava I, Okresného súdu Bratislava II, Okresného súdu Bratislava III, Okresného súdu Bratislava IV a Okresného súdu Bratislava V považuje mesto Bratislava a za sídlo Okresného súdu
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore