dnes je 21.4.2024

Input:

297/1948 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 297/1948 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze 7. prosince 1948
o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 16. května 1946, č. 117 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:
1. Za saz. čís. 250 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Plachetky, nebarvené, dovážené pro chemické továrny k filtračním účelům, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna do 31. prosince 1949 . . . . 1 000,-“.
2. Za saz. čís. 399 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Tavený (bauxitový) cement, od 1. ledna do 31. prosince 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,-“.
3. Za saz. čís. 418 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Keramické pletivo ke stavebním účelům,od 1. ledna do 31. prosince 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,-“.
4. Za saz. pol. 420 a) se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Kelímky, váží-li kus více než 110 kg, od 1. ledna do 31. prosince 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beze cla“.
5. Poznámka za saz. pol. 600 l) zní:
„Poznámka. Uhličitan vápenatý, umělý, karbid vápníku a chlorid barnatý, od 1. ledna do 31. prosince 1949 . . . . . . . . . . . . 50,-“.
6. Za saz. čís. 616 se vkládá tato (třetí) poznámka:
„3. Sušené kvasnice, dovážené k výrobě polévkového koření, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna do 31. prosince 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,-“.
7. Saz. pol. 626 b) zní:
„b) ostatní:
1. ultramarin modrý ..... 1600,-
2. jiné ................. 1600,-“.
8. Lhůta „do 31. prosince 1948“ se nahrazuje lhůtou „do 31. prosince 1949“ u těchto sazebních poznámek: u poznámky za saz. pol. 62 b) 2, u 3. poznámky za saz. čís. 284, u poznámky za saz. pol. 287 b), u 1. a 2. poznámky k saz. pol. 296 b)3á), u poznámky za saz. pol. 300 a)4, u poznámky k a)-c) za saz. pol. 300 c), u poznámky za saz. pol. 404 a), u poznámky za saz. čís. 443, u poznámky k saz. čís. 483 a 484, u poznámky za saz. pol. 496 d)3, u poznámky za saz. pol. 497 b), u poznámky za saz. pol. 602 f), u poznámky za saz. čís. 621 a u poznámky za saz. pol. 646 a).
§ 2.
Na dobu od 1. ledna do 30. června 1949 se zrušují cla na dovoz zboží patřícího do těchto sazebních čísel (položek):
 
1.
Kakaové boby a slupky.
9.
Fíky.
10.
Vinné bobule a hrozny, sušené; korintky.
11.
Citrony, limony, cedráty; mango.
12.
Pomeranče (též mandarinky).
13.
Citrony, limony, cedráty a pomeranče, ve slané vodě naložené; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo ve slané vodě naložená.
14.
Datle, pistacie, banány (pisang).
21.
Melasa.
23-34.
Obilí; slad; luštěniny; mouka a mlýnské výrobky; rýže.
35-39.
Ovoce.
40-43.
Zelenina.
45-52.
Semena.
63-71.
Dobytek jatečný a tažný.
73-75.
Jiná zvířata.
78-81, 86.
Výrobky živočišné.
88-101.
Tuky.
102-106.
Mastné oleje.
113-114, 117-122, 125-128, 130-132.
Potraviny.
133-134.
Dříví.
141
b)
umělé suroviny řezbářské a soustružnické výslovně nejmenované, dále neopracované.
145
b).
Sádra pálená.
146
b).
Bílá křída, těživec, mleté, plavené.