dnes je 5.3.2024

Input:

3/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti bilaterálnych investičných zmlúv s vybranými štátmi na základe Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie

3/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že nadobudnutím platnosti Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie (oznámenie č. 12/2021 Z. z.) bola ukončená platnosť:
Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Hospodárskou úniou belgicko-luxemburskou o vzájomnej podpore a ochrane investícií (oznámenie č. 574/1992 Zb.) k 26. augustu 2022. Dňom ukončenia platnosti dohody sa zároveň prestal uplatňovať článok 10 ods. 3 tejto dohody;
Dohody medzi Slovenskou republikou a Portugalskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie č. 234/1999 Z. z.) k 14. októbru 2022. Dňom ukončenia platnosti dohody sa zároveň prestal uplatňovať článok 13 ods. 3 tejto dohody;
Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o podpore a vzájomnej ochrane investícií (oznámenie č. 244/1999 Z. z.) k 24. marcu 2022. Dňom ukončenia platnosti dohody sa zároveň prestal uplatňovať článok 12 ods. 3 tejto dohody.