dnes je 18.4.2024

Input:

30/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky, pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike, o uložení dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike, o uložení Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska, o uložení Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR a Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

30/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 22. februára 2024 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2024 uzatvorená 10. januára 2024 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike na rok 2024 uzatvorená 19. januára 2024 medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre odvetvie celulózo-papierenského priemyslu v Slovenskej republike na roky 2023 - 2026 z 31. decembra 2023 uzatvorený 2. januára 2024 medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
4. Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2020 - 2022 z 12. decembra 2019 uzatvorený 25. januára 2024 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom

a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
5. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa zo 4. apríla 2023 uzatvorený 19. januára 2024 medzi Odborovým zväzom KOVO

a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.
6. Dodatok č. 3 na rok 2024 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2021 - 2025 z 12. apríla 2021 uzatvorený 31. januára 2024 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom a Asociáciou zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu SR

a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.