dnes je 5.3.2024

Input:

31/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. prosince 1947, platné do 29.4.2005

č. 31/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 20. ledna 1949
o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 11. prosince 1947.
Mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik byla v Moskvě dne 11. prosince 1947 sjednána Smlouva o obchodu a plavbě. Byla schválena ústavodárným Národním shromážděním dne 4. února 1948 a presidentem republiky byla ratifikována dne 8. dubna 1948.
Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 15. června 1948, kterýmžto dnem nabyla tato smlouva podle svého čl. 19. účinnosti. Tímto dnem pozbyla účinnosti obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 25. března 1935, č. 61 Sb.
Znění této smlouvy a její přílohy se vyhlašuje v příloze k Sbírce zákonů.1
1) Na straně 1.
 
Dr. Clementis v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1) Na straně 1.