dnes je 22.6.2024

Input:

323/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o ukončení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou

323/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že nadobudnutím platnosti Zmluvy o pridružení medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (oznámenie č. 44/2023 Z. z.) sa 13. októbra 2022 skončila platnosť Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (oznámenie č. 130/2016 Z. z.).