dnes je 13.6.2024

Input:

329/2023 Z.z., Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 1 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa medzi Odborovým zväzom KOVO a Združením bytového hospodárstva na Slovensku

329/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 8. augusta 2023 uložené dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2022 - 2026 z 1. júna 2022 uzatvorený 28. júna 2023 medzi Odborovým zväzom KOVO

a
Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.
2. Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2021 - 2023 z 1. júla 2021 uzatvorený 13. júla 2023 medzi Odborovým zväzom KOVO

a
Združením bytového hospodárstva na Slovensku.