dnes je 25.2.2024

Input:

33/1959 Sb., Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině

č. 33/1959 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 5. května 1959
o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině
Dne 20. června 1956 byla v New Yorku podepsána Úmluva o vymáhání výživného v cizině.
Úmluva podle svého článku 14 nabyla účinnosti třicátý den po uložení tří ratifikačních listin, tj. dne 25. května 1957.
Vláda schválila Úmluvu dne 23. dubna 1958 a president republiky ji ratifikoval dne 8. září 1958. Československá přístupní listina k Úmluvě byla uložena dne 3. října 1958 u generálního tajemníka Organizace spojených národů.
Úmluva podle svého článku 14 nabyla účinnosti pro Československou republiku třicátý den po uložení přístupní listiny, tj. dne 2. listopadu 1958.
Úmluvou jsou kromě Československé republiky až dosud vázány tyto státy: Cejlon, Haiti, Itálie, Izrael, Maroko, Norsko, Švédsko a Guatemala.
Český překlad Úmluvy se uveřejňuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Na straně 28.