dnes je 21.4.2024

Input:

34/1968 Sb., Vyhláška ministra těžkého průmyslu, kterou se doplňuje vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy

č. 34/1968 Zb.
[zrušené nepriamo č. 539/1992 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra těžkého průmyslu
ze dne 22.února 1968,
kterou se doplňuje vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č.93/1962 Sb.o státní službě pro drahé kovy
Ministerstvo těžkého průmyslu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 13 odst. 1 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č.2/1955 Sb.o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu, ve znění § 8 vládního nařízení č.3/1959 Sb.o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky a § 5 zákona č.115/1964 Sb.o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů:
Čl. I
Ustanovení § 13 odst. 2 písm. b) vyhlášky ministra hutního průmyslu a rudných dolů č.93/1962 Sb.o státní službě pro drahé kovy se doplňuje určením další předepsané ryzosti pro zlaté zboží takto:
zlato číslo 5 . . . . . . .375
Čl. II
Úřední značka pro zlaté zboží o ryzosti 375/1000 se vyhlašuje v příloze.
Čl. III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
Ing.Krejčí v. r.
 
Příloha k vyhlášce č.34/1968 Sb.
Příloha obsahuje vyobrazení Československé úřední značky pro zlaté zboží.
Vyobrazení z přílohy viz Sb. 1968, čá. 10/1968 Sb., str. 86, vyhláška č. 34/1968 Sb.