Počkajte prosím ...
 
Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

347/2019 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

347/2019 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2019,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 9 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zálohovanie jednorazového obalu na nápoje [§ 3 ods. 1 zákona]
Zálohuje sa jednorazový obal na nápoje z
a) plastu, ktorým je fľaša s objemom 0,1 l až 3 l vrátane,
b) kovu, ktorým je plechovka s objemom 0,1 l až 3 l vrátane.
§ 2
Minimálna výška zálohu [§ 7 ods. 1 písm. g) zákona]
Minimálna výška zálohu za jednorazový obal na nápoje sa ustanovuje takto:
a) 0,12 eura/obal podľa § 1 písm. a),
b) 0,10 eura/obal podľa § 1 písm. b).
§ 3
Označovanie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje [§ 4 ods. 1 písm. b) zákona]
(1) Zálohovaný jednorazový obal na nápoje musí byť označený nezameniteľným identifikátorom čiarového kódu, textom a graficky.
(2) Označenie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje musí byť vykonané na nápadnom mieste tak, že je ľahko viditeľné, a umiestnené na balení každého zálohovaného jednorazového obalu na nápoje alebo na jeho etikete. Označenie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje nesmie byť prekryté iným označením alebo textom ani od neho takýmto označením alebo textom odvádzať pozornosť.
(3) Veľkosť označenia zálohovaného jednorazového obalu na nápoje musí byť primeraná na každý objem použitého zálohovaného obalu.
(4) Text označenia zálohovaného jednorazového obalu na nápoje je „Zálohovaný jednorazový obal“ alebo „Zálohované“.
(5) Grafické označenie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje je znak vo veľkosti, ktorá zaručuje jeho ľahkú rozpoznateľnosť.
(6) Označenie podľa
 
 Vaša otázka / názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input:
  hore