dnes je 25.7.2024

Input:

349/2023 Z.z., Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia

349/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia
1. V prílohe č. 4, III. časti, piatom bode namiesto slov „A. Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania“ majú byť správne uvedené slová „5.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania“, namiesto slov „B. Emisné limity - plynové turbíny“ slová „5.2 Emisné limity - plynové turbíny“ a namiesto slov „C. Emisné limity pre zariadenia Z1 - Z3“ slová „A. Emisné limity pre zariadenia Z1 - Z3“.
2. V prílohe č. 4, IV. časti, bode 2.2. namiesto slov „C. Emisné limity pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia spaľujúce tuhé palivá, kvapalné palivá a plynné palivá - nové zariadenia“ majú byť správne uvedené slová „B. Emisné limity pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia spaľujúce tuhé palivá, kvapalné palivá a plynné palivá - nové zariadenia“.