dnes je 21.4.2024

Input:

35/1963 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech

č. 35/1963 Zb.
[zrušené nepriamo č. 84/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 8. dubna 1963,
kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovského zákona):
Čl. I
Příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech, ve znění vyhlášek č. 57/1962 Sb. a č. 83/1962 Sb., se ve skupinách 01 Hornictví, 02 Hutnictví, 06 Stavebnictví, 07 Stavební hmoty, keramika a sklářství, 09 Polygrafie, zpracování papíru, fotografie a film, 10 Textil a oděvnictví, 13 Zemědělství a lesní hospodářství, 15 Obchod, pohostinství a různé nevýrobní služby mění a doplňuje takto:
1. Učební obor č. 1515 se mění a zní takto:
 
Označení učebního oboru
Hoši - H
 
Doba učebního poměru pro dorost, který ukončil
Číslo
Název
Dívky - D
Stručný popis učebního oboru
povinnou školní docházku
úplné střed.vše-obecné vzdělání
„1515
Prodavač knih
H
Prodej knih, hudebnin a gramofonových desek. Jejich odborné uskladňování.
 
 
 
Prodavačka knih
D
Administrativní práce v prodejně
3
1“
2. Nově se vyhlašují tyto učební obory:
 
„0103
Rubač-razič
H
Dobývání uhlí v porubech, ražení překopů, směrných a úpadních chodeb, zakládání horniny do vyrubaných prostor
3
-
0105
Strojník dobývacích
H
Obsluha dobývacích a razicích strojů při a razicích strojů dobývání uhlí a ražení důlních děl a jejich běžná údržba
3
1, 5
0106
Strojník dopravních zařízení
H
Obsluha důlních dopravních zařízení, jejich montáž a demontáž a běžná údržba, zavádění signálních zařízení
3
1, 5
0107
Důlní zámečník
H
Montáž, údržba a opravy důlních strojů a zařízení
3
1, 5
0108
Důlní elektromontér
H
Montáž, instalace, připojování, údržba a opravy elektrických strojů, stavba důlního rozvodu elektrické energie
3
1, 5
0233
Řetězář
H
Výroba svařovaných řetězů, příslušenství,
 
 
 
Řetězářka
D
obsluha, údržba a seřízení strojního řetězářského zařízení
2
-
0631
Měřič
H
Obsluha, udržování a seřizování geodetických strojů. Měření a
 
 
 
Měřička
D
vytyčování v terénu. Stavba měřičských signálů a osazování měřičských znaků. Jednoduché překreslování a popisování měřičských podkladů
3
1
0759
Sklář-vláknař
H
Výroba a zpracování různých druhů skleněného vlákna
2
-
 
Sklářka-vláknařka
D
 
 
 
1092
Výrobkyně textilních hraček
D
Výroba všech druhů textilních hraček s použitím umělých hmot
2
-“

3. Zrušují se tyto učební obory:
 
„0932
Kartonážník
 
Kartonážnice
0933
Pouzdrař
 
Pouzdrařka
1301
Pěstitel-chovatel
 
Pěstitelka-chovatelka
1323
Zemědělský mechanizátor
Výchova učňů v těchto oborech, kteří v učebním roce 1963/64 budou ve druhém nebo třetím roce učebního poměru, bude dokončena v učebních oborech a za podmínek stanovených dosavadními předpisy.“
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1963.
 
Ministr:
v z. Hendrych v. r.