dnes je 13.6.2024

Input:

356/2023 Z.z., Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov

356/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
o oprave chyby v zákone č. 222/2022 Z. z. o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V čl. I, § 8 ods. 4 písm. c) majú byť namiesto slov „trvaného pobytu“ správne uvedené slová „trvalého pobytu“.