dnes je 20.4.2024

Input:

36/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských

č. 36/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. března 1946,
kterým se provádí § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských:
§ 1.
(1) Poznámka překážky výkonu práva volebního podle § 24 zák. č. 28/1946 Sb. může býti učiněna u těchto osob:
1. v zemích České a Moravskoslezské:
a) u všech členů t zv. protektorátních vlád,
b) u všech aktivně se projevivších členů dále uvedených organisací, sborů nebo skupin:
aa) Vlajky,
bb) Svatoplukových gard,
cc) Akce národní obnovy,
dd) Akce „Národopisná Morava“ (organisátor Jan Úprka),
ee) Arijské pracovní fronty (organisátor Opletal),
ff) Arijské stráže,
gg) České arijské fronty (organisátor Ing. Roček z Brna),
hh) České pracovní fronty přidružené k ČNST-Vlajce,
chch) Česko-německé společnosti,
ii) Českého svazu válečníků,
jj) Exekutivy býv. vojáků,
kk) Fašistické skupiny při Národním souručenství na Moravě (organisátor Rob. Mišurec),
ll) Hlavního vedení protektorátních fašistů (organisátor Jos. Rambousek v Brně),
mm) Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě (pokud jde o osoby, které nemají očistné listy, vydané ministerstvem vnitra),
nn) Moravských národních socialistů (organisátor E. Pitlík v Brně), přezvaných později na Moravskou nac. soc. stranu a jejích Fašistických gard, přezvaných později na „Ochranné sbory“,
oo) Nacionálního hnutí spolu s jeho gardami, přezvanými později na „Černé šiky“,
pp) Národního akčního komitétu (organisátor „baron“ Procházka),
rr) Národní obce fašistické - dělnického syndikátu při Národním souručenství (organisátor Jan Trojovský z Brna),
ss) Národně-socialistické české dělnicko-rolnické strany, známější pod označením „Strana zeleného hákového kříže“ (organisátor Mlčoch v Kroměříži),
tt) Národně-socialistické gardy státních aktivistů Velkoněmecké říše, zvané též Nac. soc. garda slovanských aktivistů osy Berlín-Řím (organisátor Fr. Löffler v Jihlavě),
uu) Národně-socialistického hnutí pracujícího lidu (organisátor Blažek),
vv) Národně-socialistické strany dělnické (organisátor Grasblum),
xx) Národního tábora fašistického (organisátoři Kasanda a Břetenář),
yy) Národního tábora fašistického - moravského křídla (organisátor Jar. Vala),
zz) Národní arijské kulturní jednoty,
ab) Národní obce fašistické (organisátor Rud. Gajda),
cd) protižidovské ligy,
ef) Strany českých fašistů (organisátor Janík),
gh) Svazu arijských mlynářů,
chi) Svazu českých vojáků ze světové války, kteří bojovali po boku německé armády (při Nár. obci fašistické),
jk) Svazu vojáků z fronty,
lm) Ústředního sekretariátu národního tábora fašistického, velitelství fašistických gard, z něhož později vzniklo „České arijské hnutí“ (organisátor O. Peřina v Brně),
no) Zemského vedení moravských fašistů (organisátor J. M. Tichý),
pr) Železné gardy (organisátor Jos. Dostál v Brně),
c) u těchto funkcionářů dále uvedených organisací nebo skupin, kteří měli politický vliv v těchto organisacích:
aa) České ligy proti