dnes je 22.6.2024

Input:

36/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech

č. 36/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. února 1947,
kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927 č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 4 odst. 3, § 5 odst. 2, § 7 odst. 1, § 9 odst. 1 § 17 odst. 3 a § 21 odst. 1 zákona ze dne 24. července 1926, č. 103 Sb. o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), a podle § 11 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragmatiky):
§ 1
Ustanovení přílohy vládního nařízení č. 103/1927 Sb., pokud stanoví v oboru ministerstva národní obrany úřednická kategorie a jejich zařazení do služebních tříd, se doplňuje takto:
 
v oboru státní správy
(resortu)
Ve
služební
třídě
se zřizují kategorie úředníků služby
pro služební obor
(úřad, ústav)
a předpisuje se
pro ustanovení na služební místo zásadně jako předběžné vzdělání
Titulový přídomek
podle § 10 příp. zvláštní úřední titul podle § 7, odst. 1, e)
Do kategorie se převádějí podle § 3
úředníci
 
 
 
 
 
 
 
Ministerstvo
národní
obrany
III.
pomocné
technické
ministerstvo, vojenské úřady, ústavy a podniky a vyšší velitelství
absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou a v obou případech ještě úspěšný výkon zvláštní odborné zkoušky nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy
pomocné technické
služby
-
 
 
 
pomocné správní
 
absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy
administrativní
-
§ 2
Ustanovení přílohy vládního nařízení č. 132/1931 Sb., pokud stanoví v oboru ministerstva národní obrany zvláštní podmínky pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích se doplňuje takto:
 
V oboru státní správy
(resortu)
Ve služební třídě
v kategorii úředníků služby
se stanoví podmínky pro:
1. ustanovení
a) čekatelem
 
b) úředníkem
2. povýšení
 
 
 
Ministerstvo národní obrany
III.
pomocné technické
1. a)
absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou a v obou případech úspěšný výkon zvláštní odborné zkoušky nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné (mistrovské) školy
b)
b) úspěšný výkon ustanovovací zkoušky, pokud nebyla vykonána zkouška uvedená pod 1. a)