dnes je 21.5.2024

Input:

364/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky

364/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 15. septembra 2023,
ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:
§ 1
Zakazuje sa
a) vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky okrem vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín, ktoré boli prepustené do colného režimu tranzit alebo ktoré budú pri vstupe z tretej krajiny na územie Slovenskej republiky prepustené do colného režimu tranzit na hraničnej pobočke colného úradu a
b) prepustenie vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny do colného režimu prepustenie do voľného obehu, aktívny zušľachťovací styk, konečné použitie, a colné uskladňovanie.
§ 2
Zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín podľa § 1 je uvedený v prílohe.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Peter Dovhun v. r.
 
Príloha k vyhláške č. 364/2023 Z. z.
Zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín podľa § 1
 
ex 1001 99 00
obyčajná pšenica (okrem semien na siatie)
1005 90 00
kukurica (okrem semien na siatie)
1205 10 90
ex 1205 90 00
semená repky alebo repky olejnej, tiež drvené (okrem semien na siatie)
1206 00 91
1206 00 99
slnečnicové semená, tiež drvené (okrem semien na siatie)