dnes je 19.7.2024

Input:

365/2023 Z.z., Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Chryzostoma Korca

365/2023 Z. z.
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 5. septembra 2023
o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Chryzostoma Korca

1. Úvodné ustanovenia
a) Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Chryzostoma Korca (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b) Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c) Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1 000.

2. Vzhľad zberateľskej euromince
a) Na líci zberateľskej euromince dominuje kompozícia rúk zopätých k modlitbe prepletených ružencom, ktoré sú položené na otvorenej knihe. V pozadí je kríž, na ktorom je prevesená tŕňová koruna. V spodnej časti kompozície je zatvorená kniha a pod ňou v stuhe uvedený nápis „UT OMNES UNUM SINT“, osobné heslo kardinála vyjadrujúce túžbu po zjednotení všetkých. Vľavo od kompozície je štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKO“ a letopočet „2024“ sú v opise hornej časti mincového poľa. Vpravo od kompozície je v dvoch riadkoch nominálna hodnota „10 EURO“, pod ňou značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora lícnej strany zberateľskej euromince Tomáša Lamača, DiS. „TL“.
b) Na rube zberateľskej euromince je portrét Jána Chryzostoma Korca. Portrét je vľavo doplnený o štylizované iniciálky autora rubovej strany zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha. V opise zberateľskej euromince je zľava doprava meno „JÁN CHRYZOSTOM KOREC“ oddelené grafickou značkou od letopočtov jeho narodenia a úmrtia „1924 - 2015“. Portrét od nápisu oddeľuje krivka v opise.
c) Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „• TRPITEĽ ZA VIERU • JÁN CHRYZOSTOM KARDINÁL KOREC“.
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: január 2024
 
v z. Vladimír Dvořáček v. r.