dnes je 7.12.2023

Input:

369/2023 Z.z., Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v znení vyhlášky č. 243/2018 Z. z.

369/2023 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. septembra 2023,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v znení vyhlášky č. 243/2018 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v znení vyhlášky č. 243/2018 Z. z. sa mení takto:
1. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k vyhláške č. 22/2018 Z. z.
 
 
Pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
Spádové územie pevného bodu pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
1.
BANSKÁ BYSTRICA
OKRES BANSKÁ BYSTRICA
2.
BARDEJOV
OKRES BARDEJOV
3.
BRATISLAVA
OKRESY BRATISLAVA I, BRATISLAVA II, BRATISLAVA III, BRATISLAVA IV, BRATISLAVA V, OKRES SENEC, OKRES MALACKY
4.
BREZNO
OKRES BREZNO
5.
ČADCA
OKRES ČADCA
6.
DOLNÝ KUBÍN
OKRES DOLNÝ KUBÍN
7.
DUBNICA NAD VÁHOM
OKRES ILAVA
8.
DUNAJSKÁ STREDA
OKRES DUNAJSKÁ STREDA
9.
GALANTA
OKRES GALANTA
10.
HUMENNÉ
OKRES HUMENNÉ
11.
KEŽMAROK
OKRES KEŽMAROK
12.
KOMÁRNO
OKRES KOMÁRNO
13.
KOŠICE
OKRESY KOŠICE I, KOŠICE II, KOŠICE III, KOŠICE IV
14.
KOŠICE-OKOLIE
OKRES KOŠICE-OKOLIE
15.
KRÁĽOVSKÝ CHLMEC
OKRES TREBIŠOV
16.
LEVICE
OKRES LEVICE
17.
LEVOČA
OKRES LEVOČA
18.
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
19.
LUČENEC
OKRES LUČENEC, OKRES POLTÁR
20.
MARTIN
OKRES MARTIN, OKRES TURČIANSKE TEPLICE
21.
MEDZILABORCE
OKRES MEDZILABORCE
22.
MICHALOVCE
OKRES MICHALOVCE, OKRES SOBRANCE
23.
MYJAVA
OKRES MYJAVA
24.
NÁMESTOVO
OKRES NÁMESTOVO
25.
NITRA
OKRES NITRA, OKRES ZLATÉ MORAVCE
26.
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
OKRES NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
27.
NOVÉ ZÁMKY
OKRES NOVÉ ZÁMKY
28.
PARTIZÁNSKE
OKRES PARTIZÁNSKE
29.
PEZINOK
OKRES PEZINOK
30.
PIEŠŤANY
OKRES PIEŠŤANY, OKRES HLOHOVEC
31.
POPRAD
OKRES POPRAD
32.
POVAŽSKÁ BYSTRICA
OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA, OKRES PÚCHOV
33.
PREŠOV
OKRES PREŠOV
34.
PRIEVIDZA
OKRES PRIEVIDZA
35.
RIMAVSKÁ SOBOTA
OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA, OKRES REVÚCA
36.
ROŽŇAVA
OKRES ROŽŇAVA
37.
RUŽOMBEROK
OKRES RUŽOMBEROK
38.
SABINOV
OKRES SABINOV
39.
SENICA
OKRES SENICA
40.
SKALICA
OKRES SKALICA
41.
SNINA
OKRES SNINA
42.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
OKRES SPIŠSKÁ NOVÁ VES, OKRES GELNICA
43.
STARÁ ĽUBOVŇA
OKRES STARÁ ĽUBOVŇA
44.
SVIDNÍK
OKRES SVIDNÍK, OKRES STROPKOV
45.
ŠAĽA
OKRES ŠAĽA
46.
TOPOĽČANY
OKRES TOPOĽČANY
47.
TREBIŠOV
OKRES TREBIŠOV
48.
TRENČÍN
OKRES TRENČÍN, OKRES BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
49.
TRNAVA
OKRES TRNAVA
50.
TRSTENÁ
OKRES TVRDOŠÍN